VIVA PROJEKT s.r.o. VIVA PROJEKT s.r.o.

svátek slaví:Dehner.gif, 1.5kB

počítadlo přístupů

verze aplikace:
1.0.1
uvolněno:
8.4.2016

©2009 - 2016 VIVA PROJEKT s.r.o.

přihlášení

O společnosti a zakladateli

MReznicek_s.jpg, 11 kB Po ukončení vysokoškolského vzdělání na VUT Brno, obor vodní stavby a vodní hospodářství, jsem nastoupil do Union a.s. Frýdek – Místek, závod Opava, do projekční složky podniku.

V roce 1990 jsem si založil soukromou firmu na provozování volné živnosti: inženýrsko-investorská činnost ve stavebnictví a stavební dozor. Hlavní činností v tomto období bylo provádění inženýrsko-investorské činnosti, tj. majetkoprávní vypořádání staveb užívaných bez stavebního povolení, zastupování investora ve správních řízení souvisejících s povolováním staveb a uvádění inženýrských staveb do zkušebního a následně do trvalého provozu.

Současně jsem zpracovával části projektových dokumentací vodohospodářských staveb pro osoby se zvláštní způsobilostí. Toto období bylo i obdobím přímé stavební práce při výstavbě vodovodů a kanalizací.

V roce 1993 jsem obstál ve výběrovém řízení na obsazení místa odborného referenta na referátu životního prostředí při Okresním úřadě v Opavě, oddělení vodního hospodářství. Na tomto pracovišti jsem úspěšně absolvoval zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činnosti na úseku vodoprávního řízení a vodohospodářského dozoru.

Se souhlasem přednosty Okresního úřadu v Opavě jsem současně pokračoval v podnikání ve volné živnosti související s přípravou a realizací staveb v oblasti vodního hospodářství. Veškerá činnost byla provozována mimo působnost zaměstnavatele. V roce 1995 jsem se opět osamostatnil a pracoval jako OSVČ. Souběžně s projektováním pod odborným vedením Ing. Rudolfa Řezníčka jsem prováděl přípravu staveb a stavební dozory na vodohospodářských stavbách.

V letech 1995 – 2004 jsem spolupracoval se společnosti Vodohospodářská technologie Brno s.r.o. na projekčních a realizačních pracích v oblasti technologických celků úpraven pitných a bazénových vod.

V roce 1998 jsem rozšířil oblast podnikatelské činnosti o projektovou činnost ve výstavbě s odpovědným zástupcem Doc. Ing. Milanem Látalem CSc.

V roce 2000 jsem vykonal autorizační zkoušky v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství a získal členství v ČKAIT pod č. 1102150. Od roku 1998 vedu svou projekční skupinu, která v roce 2001 přešla pod společnost VIVA PROJEKT s.r.o. V této společnosti vlastním od roku 2001 všechny obchodní podíly a zastávám funkci jednatele. Skutečnost, že ve společnosti zastávám rozhodující funkce, umožňuje v případě potřeby velice pružné a rychlé jednání.

Společnost VIVA PROJEKT s.r.o. v současné době působí na obchodním trhu projektových a stavebně realizačních prací a specializuje se výhradně na řešení problematiky vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Naše společnost je pojištěna v oboru své činnosti u pojišťovací společnosti GENERALI a.s.

Těším se na případnou spolupráci při řešení Vašich problémů na úseku vodního hospodářství.

Ing. Michal Řezníček

    FlagCzech.gif, 0 kB   FlagGB.gif, 1 kB

VIVA PROJEKT s.r.o.
Zadní 283
747 41 Branka u Opavy

tel: (+420)602 722 309


Aktuality