VIVA PROJEKT s.r.o. VIVA PROJEKT s.r.o.

svátek slaví:Dehner.gif, 1.5kB

počítadlo přístupů

verze aplikace:
1.0.1
uvolněno:
8.4.2016

©2009 - 2016 VIVA PROJEKT s.r.o.

přihlášení

Reference

Úprava toků

koryto 01 MÚ Kuřim

PD oprava koryta Opava - Děhylov Povodí Odry akciová společnost

PD oprava koryta Opava - Dolní Benešov Povodí Odry akciová společnost

PD oprava koryta Opava - Kravaře Povodí Odry akciová společnost

PD oprava koryta Opava - Opava Povodí Odry akciová společnost

revitalizace říčních a rybničních systémů

Obnova vodního režimu nivy řeky Moravice - PP Moravice Farma Grim

Obnova vodního náhonu Vítkov - Podhradí Farma Grim

Obnova VN Baranovské Louky - PP Moravice Farma Grim

Odbahnění kaskády VN Bítov OÚ Bítov

Revitalizace městského náhonu v Opavě - IZ MM Opava

Víceúčelová retenční nádrž Darkovice rekonstrukce technických prvků, založení mokřadního ekosystému OÚ Darkovice

Revitalizace Kadulova rybníku p. Fišer, Hrabyně

Obnova vodního náhonu Vrážné projekt stavby p.Indrák, V. Mezeříčí

Mokřad Buková projekt stavby OÚ Bernartice

Rybník Bernartice projekt stavby OÚ Bernartice

Odbahnění a oprava retenční nádrže projekt stavby OÚ Darkovice

Odbahnění a oprava hráze Lihovarský rybník projekt stavby Lihovar a Likérka Velká Polom

Oprava vodního náhonu Prachovník Opava - Kylešovice ICEC s.r.o.

Rekonstrukce vodního náhonu Žimrovice projektová dokumentace KARTON ŽIPA a.s.

Revitalizace rybníka v Třemešné - investiční záměr OÚ Třemešná

PD Sanace břehového sesuvu rybníka Velké Hreraltice OÚ Velké Heraltice

PD revitalizace Raduňky v zámeckém parku Raduň SMS RK Ostrava

PD revitalizace dna vodní nádrže Pocheň SMS RK Ostrava

vodní nádrže

Návrh technického řešení retenční vodní nádrže Ludgeřovice OÚ Ludgeřovice

Návrh technického řešení bezpečnostních přepadů kaskády rybníků Raduň OÚ Raduň

Oprava zemní hráze Zámeckého rybníka v Raduni PF ČR pracoviště Opava

Lokální biocentrum pod Palicí projekt stavby OÚ Bernartice

Rybník na Vojtovickém potoce projekt stavby OÚ Bernartice

Lokální biocentrum Tomíkovice projekt stavby OÚ Bernatice

jímání a úprava podzemních a povrchových vod

vodovodní přivaděče a vodovodní sítě

kanalizační sběrače a kanalizační sítě

čištění odpadních vod komunálních a průmyslových

vodohospodářské řešení parků a zahrad

lázeňství

meliorace - závlahy a odvodnění

řešení odtokových poměrů

zpracování povodňových plánů a návrhy protipovodňových opatření

provozní řády a havarijní plány

hydroenergetické stavby

vodní cesty

rybochovná zařízení

inženýrsko - investorská činnost

    FlagCzech.gif, 0 kB   FlagGB.gif, 1 kB

VIVA PROJEKT s.r.o.
Zadní 283
747 41 Branka u Opavy

tel: (+420)602 722 309


Aktuality